muslimskmamma.blogg.se

Frågesport med öppna frågor, blandat tema
Assalamo aleikom, 
 
Frågorna har jag tagit härifrån. Jag har översatt frågorna  och gjort vissa ändringar. http://www.islamicq.com/2015/02/islamic-quiz-questions-with-answers-for.html?m=1
 
1. Vilken ängel kommer med wahi/uppenbarelser till Profeterna? 
 
2. Tasnim är en vattenkälla som finns beskriven i Koranen. Vart finns den? 
 
3. Vem var med Profeten Muhammad (frid vara över honom) på sin hijra till Medina? 
 
4. Var finns masjid al-aqsa? 
 
5. Vad/vilka är Harut och Marut? 
 
6. Vilken Profet var profeten Musas bror? 
 
7. I vilket land var Firawn/Farao kung? 
 
8. Vad är Miraj? 
 
9. Hur många obligatoriska raka är fredagsbönen? 
 
10. Vad ska vi säga efter vi sagt Profeternas namn för att visa vår respekt och kärlek till dem? 
 
Svar:
1. Gabriel 
 2. Paradiset 
3. Abu Bakr
4. Jerusalem 
5. Änglar 
6. Profeten Harun
7. Egypten 
8. Profeten Muhammads (frid vara över honom) himmelsresa. Först tog Allah Profeten till Jerusalem och sedan genom de sju himlarna. 
9. Två 
10. Alaihis Salam. Må Guds frid vara över honom. 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress