muslimskmamma.blogg.se

Muslimska rollspel
Assalamo aleikom, 
 Kopierat ifrån busiga kamelen

Rollspel är ett mycket enkelt och uppskattat sätt för barnen att ta till sig hadither och islamiska begrepp. Det är ett upplevelsebaserat lärande där man kopplar ihop undervisningen med verkligheten.

Under en dag fick barnen träna på rollspel kopplat till hadither och islamiska begrepp. Följande hadith och begrepp valdes ut:

Begreppet Rahma: Vi talade med barnen om begreppet rahma (barmhärtighet) och vad det innebär inom islam.
Rollspel: Två barn fick spela upp en människa som går förbi och ett djur som precis gjort illa sig. Först gången fick de spela upp en människa utan rahma som går förbi djuret, andra gången fick de spela upp en människa med rahma som går förbi djuret.
Eventuell hadith som man skulle kunna koppla till detta rollspel: Från Abu Huraira: Allahs sändebud sa: ”Medan en man tog en promenad kom han fram till en taggig gren som log på vägen. Han flyttade den (så att ingen skulle komma till skada) varpå Allah förlät honom hans synder”. (Bukari)
Efterdiskussion tillsammans med barnen:

Hadith om ilska: Från Abu Huraira: Allah’s sändebud sa: ”Den starke är inte den som är bäst i brottning, men den som behärskar sin ilska. (Bukari, Muslim)
Rollspel: Två barn fick spela upp två människor som är arga på varandra. Det ena barnet slåss och det andra barnet behärskar sin ilska.
Efterdiskussion tillsammans med barnen:  När man är ilsken bör man enligt profetens sunnah alltid söka skydd hos Allah, göra wudhu, sätta sig eller lägga sin ner. Och har inte ilskan gått över bör man be två rakaat.

 

(http://www.busigakamelen.se/2016/10/29/rollspel-till-hadither/) 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress