muslimskmamma.blogg.se

En vacker berättelse om Musa och Allahs förlåtelse

 

Assalamo aleikom,
En fin berättelse om Allahs förlåtelse 

Allahs förlåtelse

Det berättas att under den tid då profeten Musa vandrade med Israelfolket i öknen drabbades de av en intensiv torka. De såg några moln i himlen och tillsammans lyfte de sina händer mot himlen och bad Allah (Subhanahu wa ta'ala) för en välsignad regn. Till Musas och alla andras förvåning försvann dessvärre de få moln som fanns i himlen, och värmen och torkan intensifierades ännu mer.

Då Allah (Subhanahu wa ta'ala) uppenbarade för Musa att bland dem fanns en syndare som inte lytt Allah (Subhanahu wa ta'ala) i mer än fyrtio år av sitt liv. "Låt honom skilja sig från församlingen," Allah (Subhanahu wa ta'ala) sade till Musa (Alahi salaam). "Först då ska jag överösa er med regn."

Profeten Musa ropade till Israelfolket, "Det finns en person bland oss som inte har lytt Allah i fyrtio år. Låt honom skilja sig från församlingen och först då kan vi bli räddade från torkan. Syndaren väntade och tittade till höger och vänster och hoppades på att någon annan skulle träda fram, men ingen gjorde det. Svetten strömmade ner från hans panna och han kände att det var han som var menade.

Mannen visste att om han stannade bland folksamlingen skulle alla dö av törst och om han trädde fram skulle han bli förnedrad av dem för all evighet.

Han höjde sina händer med en uppriktighet han aldrig känt tidigare, med en ödmjukhet som han aldrig smakat, och tårarna strömmade ner på båda kinder sa han: "O Allah, förbarma dig över mig! O Allah, dölj mina synder! O Allah , förlåt mig! "

Medan profeten Musa och Israelfolket väntade på att syndaren skulle kliva fram, mobiliserade molnen sig i himlen och ett kraftigt regn öste över dem. Profeten Musa frågade Allah (Subhanahu wa ta'ala), "O Allah, du välsignade oss med regn trots att syndaren inte kom fram." Och Allah (Subhanahu wa ta'ala) svarade, "O Musa, det är pga. den ånger som just den personen har avgett som jag välsignade alla Israelfolket med regnet." Profeten Musa ville veta vem mannen var och frågade Allah, " O Allah , visa mig vem har var!" Allah (Subhanahu wa ta'ala) svarade, "O Musa, Jag har gömt hans synder i fyrtio år, tror du att efter hans omvändelse skulle Jag avslöja honom?"

 

Kopierat från http://www.islamguiden.com/musa.shtml#.WcwmBDa5mf0