muslimskmamma.blogg.se

Baka kakor på tema Musa korsar havet
Assalamo aleikom,
 
Man kan även baka kakor som visar hur Gud delade på havet åt Musa (frid vara över honom). Den bruna nallen hade jag skippat men man kan ha blå glasyr, en salt pinne för att symbolisera Musas (frid vara över honom) stav och eventuellt strössel fiskar.