muslimskmamma.blogg.se

Allah mångdubblar våra goda handlingar
Assalamo aleikom, 
 
Detta är experiment som kommer från bloggen Islam from the Start, hon har massa roliga islamiska experiment och lekar på sin hemsida!
 
Lägg i en matsked bakpulver i ett glas med vinäger. Matskeden med bakpulver ska representera goda gärningar. När vi lägger lägger i våra "goda gärningar" så börjar det bubblar och det blir större och större. På samma sätt belönar Gud oss för våra goda gärningar. Vi får mer belöning än vad våra handlarnas egentligen var värda.  Så snäll är Gud! SubhanAllah! 
 
Koranen 6:160 "Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem."
 
 Koranen 2: 261 "Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt."
 
 
 
 
http://www.islamfromthestart.com/2014/05/allah-multiplies-rewards.html?m=1
Eid al-adha memory
Assalamo aleikom,
 
Väldigt fint memory med eid al-adha tema, men tar man bort fåret kan man även använda det som ett Ramadan memory. Jag hittade det på Islam Para Ninos.
 
 
 
 
http://islamparaninos.blogspot.se/search?updated-max=2015-09-27T16:00:00-07:00&max-results=7&start=7&by-date=false&m=0
En bok med tacksamhet
Assalamo aleikom, 
 
 
 
 
Islam from the start tipsar om att låta barnen fotografera eller klippa ut bilder ur tidningar på saker de är tacksamma för. Bilderna klistras sedan in i en bok. Äldre barn kan försöka hitta en sak för varje bokstav i alfabetet.
 
Aktiviteten kopplas till Koranvers 2:172 "ooshkuro lillah”. Hela versen på svenska lyder:   "Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är Honom ni [vill] dyrka."
 
 
Systern har gjort en lektionsplanering som man kan skriva ut här.
 
http://www.islamfromthestart.com/2014/07/a-to-z-of-blessings.html?m=1