muslimskmamma.blogg.se

Frågesport blandade frågor
Assalamo aleikom, 
 
Här kommer en frågesport som är baserad på frågor från https://www.proprofs.com/quiz-school/ som jag översatt och ändrat lite. 
 
1. Vad är jinn skapad av? 
1. Lera
x. Ljus
2. Röklös eld
  
 
2. Vad är islams fjärdepelare?
1. Salat/bön
x. Saum/fasta
2. Hajj/vallfärd 
 
 
3. Vilken ängel kommer blåsa i trumpeten på Domedagen?
1. Ridawn
x. Malik
2.Israfil 
 
4. Vad heter den obligatoriska bönen efter maghreb?
1. Isha
x. Asr
2.Tarawih 
 
 
 
5. Vad heter denna position i bönen? (När man står upp) 
 1. Ruku
x. Qiyam
2. Sajda
 
6. Vad heter tygstyckena som man har på sig medan man göra Hajj?
1. Ihram
X. Salwar och Kamiz
2. Kafan
 
7. Vem var första personen att göra adhan i den muslimska gemenskapen?
1. Abu Bakr
x. Bilal
2. Ali
 
8. Vad kallas den som leder bönen?
1. Imam
x. Khateeb
2.  Shafi
 
9. I vilken surah i Koranen finns den första uppenbarelse? 
1. Sura 1
X. Sura 57
2. Sura 96
 
10. Var fick Profeten Muhammad (frid vara över honom) sin första uppenbarelse? 
1. Vid Kaba
X. I grottan hira
2. I masijd al-nabi 
 
11. Vilken är den sjunde månaden i den islamiska kaledern?
1. Jamatal-Awal
x. Ramadan
2. Rajab
 
12. Vlket datum firar vi eid al-adha?
1. 12:e Rabi al-Awal
X. 27:e Rajab
2. 10:e Dhul Hijjah
 
 
13. Vid vilken ålder gick Profeten sin första uppenbarelse? 
1. 25
X. 40
2. 63
 
14. Under hur många år fick Profeten ta emot uppenbarelser? 
1. 15 år
X. 19 år
2. 23 år 
 
 
15. Vilket var det första slaget som muslimerna krigade mot icke muslimerna?
1. Slaget vid  Badr
x. Slaget vid Uhud
2. Ahzab slaget, slaget vid diket
 
16. I vilken stad begravdes Profeten (frid vara över honom)?
1. Mecka
x. Medina
2. Taif 
 
17. Vem var den första Khalifen efter Muhammads död? 
1. Abu Bakr
X.  Ali
2. Umar 
 
 
Svar på frågorna:
1. 2 Röklös eld
2. X Saum/fasta
3. 2 Israfil
4. 1 Isha
5. X Qiyam
6. 1 Ihram
7. X Bilal
8. 1 Imam
9. 2 96
10. X Grottan Hira
11. 2 Rajab
12. 2 10:e Dhul Hijjah
13. X 40
14. 2 23 år
15. 1 slaget vid Badr
16. X Medina
17. 1.  Abu Bakr
 
Ytterligare frågesport med blandade frågor om islam
Assalamo aleikom 
 
Frågorna är tagna härifrån. Jag har översatt de och gjort några små ändringar. 
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=islamic-quiz-children-10-years
 
Vad är islams tredje pelare?
1. Salat
X. Saum
2. Zakat
 
Vad skapades änglar av?
1. Lera
X. Röklös eld
2. Ljus
 
Vad heter ängeln som har hand om Helvetet?
1. Malik
X. Ridwan
2. Mikael
 
Vad heter bönen som bes innan soluppgången?
1. Fajr
X. Duhr
2. Asr 
 
Vad är det arabiska ordet för den predikan som ges under fredagsbönen i moskén?
1. Khateeb
X. Khutbah
2 Fatwa
 
Hur många dagar är det i de islamiska månaderna?
1. 28
X. Antingen 29 eller 30
2 Antingen 30 eller 31 
 
Vad heter den första månaden i den islamiska kalendern? 
1. Muharram
X. Rabi al-Awwal
2. Dhul hijjah
 
Vad kallas det när man går runt Kaba 7 gånger? 
1. Tawaf
X. Sae
2. Umra
 
Vad kallas det när man springer mellan bergen Safa och Marwa? 
1. Sae
X. Tawaf
2. Umra
 
I vilken stad begravdes Profeten Muhammad (fvöh)? 
1. Taif
X. Medina
2 Mecka
 
Vad kallas det djur som Profeten Muhammad (fvöh) red på under Miraj (himmelsfärden)?  
 
1. Mahmod
X. Qaswa
2. Buraaq
 
 
 
 
Frågesport med öppna frågor, blandat tema
Assalamo aleikom, 
 
Frågorna har jag tagit härifrån. Jag har översatt frågorna  och gjort vissa ändringar. http://www.islamicq.com/2015/02/islamic-quiz-questions-with-answers-for.html?m=1
 
1. Vilken ängel kommer med wahi/uppenbarelser till Profeterna? 
 
2. Tasnim är en vattenkälla som finns beskriven i Koranen. Vart finns den? 
 
3. Vem var med Profeten Muhammad (frid vara över honom) på sin hijra till Medina? 
 
4. Var finns masjid al-aqsa? 
 
5. Vad/vilka är Harut och Marut? 
 
6. Vilken Profet var profeten Musas bror? 
 
7. I vilket land var Firawn/Farao kung? 
 
8. Vad är Miraj? 
 
9. Hur många obligatoriska raka är fredagsbönen? 
 
10. Vad ska vi säga efter vi sagt Profeternas namn för att visa vår respekt och kärlek till dem? 
 
Svar:
1. Gabriel 
 2. Paradiset 
3. Abu Bakr
4. Jerusalem 
5. Änglar 
6. Profeten Harun
7. Egypten 
8. Profeten Muhammads (frid vara över honom) himmelsresa. Först tog Allah Profeten till Jerusalem och sedan genom de sju himlarna. 
9. Två 
10. Alaihis Salam. Må Guds frid vara över honom.