muslimskmamma.blogg.se

Ytterligare frågesport med blandade frågor om islam
Assalamo aleikom 
 
Frågorna är tagna härifrån. Jag har översatt de och gjort några små ändringar. 
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=islamic-quiz-children-10-years
 
Vad är islams tredje pelare?
1. Salat
X. Saum
2. Zakat
 
Vad skapades änglar av?
1. Lera
X. Röklös eld
2. Ljus
 
Vad heter ängeln som har hand om Helvetet?
1. Malik
X. Ridwan
2. Mikael
 
Vad heter bönen som bes innan soluppgången?
1. Fajr
X. Duhr
2. Asr 
 
Vad är det arabiska ordet för den predikan som ges under fredagsbönen i moskén?
1. Khateeb
X. Khutbah
2 Fatwa
 
Hur många dagar är det i de islamiska månaderna?
1. 28
X. Antingen 29 eller 30
2 Antingen 30 eller 31 
 
Vad heter den första månaden i den islamiska kalendern? 
1. Muharram
X. Rabi al-Awwal
2. Dhul hijjah
 
Vad kallas det när man går runt Kaba 7 gånger? 
1. Tawaf
X. Sae
2. Umra
 
Vad kallas det när man springer mellan bergen Safa och Marwa? 
1. Sae
X. Tawaf
2. Umra
 
I vilken stad begravdes Profeten Muhammad (fvöh)? 
1. Taif
X. Medina
2 Mecka
 
Vad kallas det djur som Profeten Muhammad (fvöh) red på under Miraj (himmelsfärden)?  
 
1. Mahmod
X. Qaswa
2. Buraaq
 
 
 
 
Frågesport med öppna frågor, blandat tema
Assalamo aleikom, 
 
Frågorna har jag tagit härifrån. Jag har översatt frågorna  och gjort vissa ändringar. http://www.islamicq.com/2015/02/islamic-quiz-questions-with-answers-for.html?m=1
 
1. Vilken ängel kommer med wahi/uppenbarelser till Profeterna? 
 
2. Tasnim är en vattenkälla som finns beskriven i Koranen. Vart finns den? 
 
3. Vem var med Profeten Muhammad (frid vara över honom) på sin hijra till Medina? 
 
4. Var finns masjid al-aqsa? 
 
5. Vad/vilka är Harut och Marut? 
 
6. Vilken Profet var profeten Musas bror? 
 
7. I vilket land var Firawn/Farao kung? 
 
8. Vad är Miraj? 
 
9. Hur många obligatoriska raka är fredagsbönen? 
 
10. Vad ska vi säga efter vi sagt Profeternas namn för att visa vår respekt och kärlek till dem? 
 
Svar:
1. Gabriel 
 2. Paradiset 
3. Abu Bakr
4. Jerusalem 
5. Änglar 
6. Profeten Harun
7. Egypten 
8. Profeten Muhammads (frid vara över honom) himmelsresa. Först tog Allah Profeten till Jerusalem och sedan genom de sju himlarna. 
9. Två 
10. Alaihis Salam. Må Guds frid vara över honom. 
 
Frågesport med blandade islamfrågor
Assalamo aleikom 
 
 Denna frågesport bygger på en frågesport som jag hittade här.  https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=islamic-quiz-children-9-years
Jag har sen översatt den och gjort några ändringarnar. Den som gjort frågesporten anser att den riktar sig till barn som är ca 9 år. 
 
 
 
Hur många pelare finns det i islam? 
1. Två
X. Tre
2. Fem 
 
Vad är den andra pelaren?
1.salaat
X. Zakat
2. Hajj 
 
 Från vad skapades Profeten Adam?
1. Rökfri eld
X. Ljus
2. Lera
 
Vad är namnet på ängeln som kom med uppenbarelser till Profeten Muhammad (fvöh)?
1. Mikael
X. Gabriel/Jibril
2. Israfil
 
Hur många per dag måste en muslim be?
1. Tre
X. Fem
2. Sju
 
Vad heter eftermiddags bönen?
1. Asr
X. Fajr
2. Maghreb 
 
 
 
 Vad heter denna positionen i bönen? (när man böjer sig ner och har händerna på knäna)
1. Sajda
X. Ruku
2. Tashahhud
 
Hur många obligatoriska rakaat är det i fredagsbönen i moskén?
1. Två
X. Tre
2. Fyra 
 
I vilken islamisk månad i träffade Miraaj, Profeten Muhammad (frid vara över honom)s himmelsfärd? 
 
1. Muharram
X. Rajab
2. Ramadan 
 
Vilken dag firas eid al-fitr? 
1. 12:e Rabi al-Awwal
X. 27:e Ramadan
2. 1:a Shawwaal
 
 Hur många suror finns det i Koranen? 
1. 57
X. 98
2. 114
 

Vilken surah reciteras i varje raka i bönen? 
1. Al-fatiha
X. Rahman
2. Yasin
 
Vad kallas den som göra adhan? 
1. Imam
X. Haafiz
2. Muadhin
 
 Vad kallas den frivilliga bönen som görs på natten under Ramadan?
1. Fard
X. Janaaza
2. Tarawih
 
 
Under vilken islamisk månad gör man Hajj?
1. Rabi al-Awwal
X. Shaban
2. Dhul hijjah
 
I vilken stad gör man Hajj?
1. Taif
X. Mecka
2. Medina