muslimskmamma.blogg.se

Frågesport med öppna frågor, blandat tema
Assalamo aleikom, 
 
Frågorna har jag tagit härifrån. Jag har översatt frågorna  och gjort vissa ändringar. http://www.islamicq.com/2015/02/islamic-quiz-questions-with-answers-for.html?m=1
 
1. Vilken ängel kommer med wahi/uppenbarelser till Profeterna? 
 
2. Tasnim är en vattenkälla som finns beskriven i Koranen. Vart finns den? 
 
3. Vem var med Profeten Muhammad (frid vara över honom) på sin hijra till Medina? 
 
4. Var finns masjid al-aqsa? 
 
5. Vad/vilka är Harut och Marut? 
 
6. Vilken Profet var profeten Musas bror? 
 
7. I vilket land var Firawn/Farao kung? 
 
8. Vad är Miraj? 
 
9. Hur många obligatoriska raka är fredagsbönen? 
 
10. Vad ska vi säga efter vi sagt Profeternas namn för att visa vår respekt och kärlek till dem? 
 
Svar:
1. Gabriel 
 2. Paradiset 
3. Abu Bakr
4. Jerusalem 
5. Änglar 
6. Profeten Harun
7. Egypten 
8. Profeten Muhammads (frid vara över honom) himmelsresa. Först tog Allah Profeten till Jerusalem och sedan genom de sju himlarna. 
9. Två 
10. Alaihis Salam. Må Guds frid vara över honom. 
 
Frågesport med blandade islamfrågor
Assalamo aleikom 
 
 Denna frågesport bygger på en frågesport som jag hittade här.  https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=islamic-quiz-children-9-years
Jag har sen översatt den och gjort några ändringarnar. Den som gjort frågesporten anser att den riktar sig till barn som är ca 9 år. 
 
 
 
Hur många pelare finns det i islam? 
1. Två
X. Tre
2. Fem 
 
Vad är den andra pelaren?
1.salaat
X. Zakat
2. Hajj 
 
 Från vad skapades Profeten Adam?
1. Rökfri eld
X. Ljus
2. Lera
 
Vad är namnet på ängeln som kom med uppenbarelser till Profeten Muhammad (fvöh)?
1. Mikael
X. Gabriel/Jibril
2. Israfil
 
Hur många per dag måste en muslim be?
1. Tre
X. Fem
2. Sju
 
Vad heter eftermiddags bönen?
1. Asr
X. Fajr
2. Maghreb 
 
 
 
 Vad heter denna positionen i bönen? (när man böjer sig ner och har händerna på knäna)
1. Sajda
X. Ruku
2. Tashahhud
 
Hur många obligatoriska rakaat är det i fredagsbönen i moskén?
1. Två
X. Tre
2. Fyra 
 
I vilken islamisk månad i träffade Miraaj, Profeten Muhammad (frid vara över honom)s himmelsfärd? 
 
1. Muharram
X. Rajab
2. Ramadan 
 
Vilken dag firas eid al-fitr? 
1. 12:e Rabi al-Awwal
X. 27:e Ramadan
2. 1:a Shawwaal
 
 Hur många suror finns det i Koranen? 
1. 57
X. 98
2. 114
 

Vilken surah reciteras i varje raka i bönen? 
1. Al-fatiha
X. Rahman
2. Yasin
 
Vad kallas den som göra adhan? 
1. Imam
X. Haafiz
2. Muadhin
 
 Vad kallas den frivilliga bönen som görs på natten under Ramadan?
1. Fard
X. Janaaza
2. Tarawih
 
 
Under vilken islamisk månad gör man Hajj?
1. Rabi al-Awwal
X. Shaban
2. Dhul hijjah
 
I vilken stad gör man Hajj?
1. Taif
X. Mecka
2. Medina 
 
 
Frågesport Profetens hijra
Assalamo aleikom, 
 
En frågesport om Profetens (frid vara över honom) hijra. Frågorna bygger på Ilm Feeds Quiz (http://ilmfeed.com/quiz-the-hijrah/) 
 
1. Vad betyder hijra?
 
1 Resa
X Migration 
2 Flykt
 
2. När börjar den islamiska kalendern räkna? 
 
1. Vid Profetens födsel 
X. Vid hijra
2. Vid Profetens död 
 
 
3. Vilken är sann? 
1. Profeten flydde från Mecka till Medina
X. Profeten flydde från Medina till Mecka
2. Profeten flydde från Abessinien till Medina
 
4. Vem gömde sig i Profetens säng för att lura Quraish att Profeten låg och sov? 
 
1. Ali 
X. Abu Bakr 
2. Uthman 
 
 
 5. Vilken av Profetens följeslagare (vänner) gjorde honom sällskap på hijran?
 
1. Umar
X. Abu Bakr
2. Ali 
 
 
6. Flera muslimer hade redan flytt innan Profeten Muhammads migration.
 
Sant
Falskt
 
7. Vilket år enligt den "vanliga" svenska tidsräkningen skedde hijra?
 
1. År 605
X. År 622
2. År 635
 
 8. Vad heter grottan där Profeten och hans vän gömde sig från fienden?
 
1. Noor
X. Hira
2. Thawr
 
 
 9. I vilken Koranvers kan man läsa om händelsen i grottan under hijra?
 
1.Surah al-tawba
X. Surah al-Hijr
2. Surah al-baqarah
 
10. Vad hette kamelen som Profeten Muhammad red på när han gjorde hijra?
1. al-abda
X. al-jifr
2. al-qaswa
 
11. Vad hette staden Medina innan Profetens hijra?
 
1. Sham
X. Yathrib
2. Taif
 
12. Vad heter den första moskén som Profeten byggde i Medina?
 
1. Masjid Quba
X. Masjid an nabawi
2. Masjid qiblatayn
 
13. Vad kallades muslimerna som gjorde hijra? 
 
1. Muhajirun
X. Muminun
2. Mufliddun
 
14. Vad kallas de muslimer som tog hand om de som flytt? 
 
1. Anfilun
X. Antiil
2. Ansar 
 
 
Rättsvar: 
1. x
2. x
3. 1
4. 1.
5. x
6. sant
7. x
8. 2
9. 1
10. 2
11. x
12. 1
13. 1
14. 2
 
 
(Hittar ni något fel så kommentera gärna)