muslimskmamma.blogg.se

Frågesport Profetens hijra
Assalamo aleikom, 
 
En frågesport om Profetens (frid vara över honom) hijra. Frågorna bygger på Ilm Feeds Quiz (http://ilmfeed.com/quiz-the-hijrah/) 
 
1. Vad betyder hijra?
 
1 Resa
X Migration 
2 Flykt
 
2. När börjar den islamiska kalendern räkna? 
 
1. Vid Profetens födsel 
X. Vid hijra
2. Vid Profetens död 
 
 
3. Vilken är sann? 
1. Profeten flydde från Mecka till Medina
X. Profeten flydde från Medina till Mecka
2. Profeten flydde från Abessinien till Medina
 
4. Vem gömde sig i Profetens säng för att lura Quraish att Profeten låg och sov? 
 
1. Ali 
X. Abu Bakr 
2. Uthman 
 
 
 5. Vilken av Profetens följeslagare (vänner) gjorde honom sällskap på hijran?
 
1. Umar
X. Abu Bakr
2. Ali 
 
 
6. Flera muslimer hade redan flytt innan Profeten Muhammads migration.
 
Sant
Falskt
 
7. Vilket år enligt den "vanliga" svenska tidsräkningen skedde hijra?
 
1. År 605
X. År 622
2. År 635
 
 8. Vad heter grottan där Profeten och hans vän gömde sig från fienden?
 
1. Noor
X. Hira
2. Thawr
 
 
 9. I vilken Koranvers kan man läsa om händelsen i grottan under hijra?
 
1.Surah al-tawba
X. Surah al-Hijr
2. Surah al-baqarah
 
10. Vad hette kamelen som Profeten Muhammad red på när han gjorde hijra?
1. al-abda
X. al-jifr
2. al-qaswa
 
11. Vad hette staden Medina innan Profetens hijra?
 
1. Sham
X. Yathrib
2. Taif
 
12. Vad heter den första moskén som Profeten byggde i Medina?
 
1. Masjid Quba
X. Masjid an nabawi
2. Masjid qiblatayn
 
13. Vad kallades muslimerna som gjorde hijra? 
 
1. Muhajirun
X. Muminun
2. Mufliddun
 
14. Vad kallas de muslimer som tog hand om de som flytt? 
 
1. Anfilun
X. Antiil
2. Ansar 
 
 
Rättsvar: 
1. x
2. x
3. 1
4. 1.
5. x
6. sant
7. x
8. 2
9. 1
10. 2
11. x
12. 1
13. 1
14. 2
 
 
(Hittar ni något fel så kommentera gärna) 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress