muslimskmamma.blogg.se

"Tror vi på evolutionsteorin?"
Assalamo aliekom,
 
Ytterligare en fråga jag förväntar mig att få när barnen börjar skolan är hur vi ställer oss till evulotiondteorin. 
 
Här finns en föreläsning om evolution av Yasir Qadhi där han bland annat tar upp följande punkter:
 
- Det finns så mycket bevis att dinosaurierna funnits så vi kan inte förneka det, inte heller finns det något inom islam som säger emot det. 
 
- Vi kan inte förneka att det fanns människor som levde för 7000 år sedan. Det finns bevis för det. Det är baserat på judisk och Kristen beräkning som vissa kristna och judar pratar om att den första människan skapades för 6000 år sedan, men det är inte ifrån islam. 
 
- Det finns saker inom evolutionen som vi inte kan förneka. Mikroevolution, evolution inom en art kan vi inte förneka. Man kan exempelvis sätta en fluga i en burk och studera hur den anpassar sig till den nya miljön och se att den faktiskt anpassar sig. Det finns heller inget inom islam som säger emot det. 
 
-Makroevultion däremot, när en art med tid blir en annan art, det kan vi ifrågasätta. 
 
- Evolutionen är givetvis inte slumpmässig utan det är så Gud valde att skapa. 
 
-  Han säger även: Från en vetenskapligsynvinkel så "make it sense" med evolutionsteorin. Men vi tror på en religiös bok som är från Gud.
 
- Det finns ingen annan vetenskaplig teori som säger emot islam så som evolutionsteorin. Tidigare har alltid islam och vetenskapen gått hand i hand. Muslimska lärda låg längst fram inom vetenskapen och många Koranverser stöttade dem vetenskapliga upptäckterna. Men vi måste vara ärliga med att evolutionsteorin och islam säger emot varandra. Och vi kan inte avfärda det bara som att det är en konspiration eller att "det är bara en teori", vi måste vara lite akademiska här. 
 
- MEN för oss är Koranen mer sann än all vetenskap. 
 
- Han är även tydlig med att vi inte kan tolka berättelsen om Adam och Eva metaforisk. Den är för detaljerad och finns på så många platser i Koranen att vi måste tro på den precis som Gud beskriver den i Koranen. 
 
- Vi muslimer kan således inte förneka evolutionen helt och hållet (inte förneka mikroevolution) och vi kan heller inte acceptera evolutionsteorin helt och hållet (kan inte acceptera att apor är våra förfäder). 
Men hur vi ska tro däremellan är lite upp till varje muslim. 
 
Yasir Qadhi tror själv att det funnits "neandertalare" innan Gud skapade Adam. En art som inte hade ett utvecklat språk eller utvecklat tankesätt så som vi människor har, men ändå kunde använda verktyg och eld. 
 
- Han påpekar att Gud säger i Koranen att ärade Adam med tal. Att vi människor har ett intellekt som andra inte haft. 
 
- Men människor har INTE utvecklats från neandertalare. Gud gjorde ett mirakel när Han skapade Adam. 
 
- Adams skapelse är inte "vetenskaplig" på samma sätt som Jesus skapelse med bara en mamma och ingen pappa inte heller är vetenskaplig, utan de är båda två mirakel. De är mirakel som vi tror på därför Gud säger så i Koranen. 
 
Sammanfattning:
 
 Vi kan säga att vi tror på evolution men inte mänsklig evolution. Vi kan tror på evulotion inom växter och djur, men att Gud ärade oss människor och skapade inte oss på samma sätt. Istället skapade Gud Adam av jord och genom ett mirakel gav Gud sedan honom liv. 
Evolutionen skedde inte slumpmässigt utan det är givetvis Gud, Den Bästa Skapare  som i Sin visdom, valde att skapade växterna och djuren på det sättet.