muslimskmamma.blogg.se

En bok med tacksamhet
Assalamo aleikom, 
 
 
 
 
Islam from the start tipsar om att låta barnen fotografera eller klippa ut bilder ur tidningar på saker de är tacksamma för. Bilderna klistras sedan in i en bok. Äldre barn kan försöka hitta en sak för varje bokstav i alfabetet.
 
Aktiviteten kopplas till Koranvers 2:172 "ooshkuro lillah”. Hela versen på svenska lyder:   "Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är Honom ni [vill] dyrka."
 
 
Systern har gjort en lektionsplanering som man kan skriva ut här.
 
http://www.islamfromthestart.com/2014/07/a-to-z-of-blessings.html?m=1