muslimskmamma.blogg.se

Lektion om "Beteende mot föräldrar"
Assalamo aleikom, 
 
På. Future ummah hittade jag jättefina islamiska lektioner för små barn. Till varje lektion har de en målarbild utan ansikten som man kan ladda ner. Ni hittar lektion 1 här: http://194.14.207.238/~futureumma/islam/latta-lektioner-adab/
 
 

Lektion 1: Beteende mot Föräldrar

Allâh säger i Koranen (17:23-24):

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

Och i verserna 31:14-15:

”Vi har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd! Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör.”

Hur man är mot sina föräldrar är väldigt viktigt i Islam. En muslim ska alltid behandla sina föräldrar bra, prata fint med dem, inte skrika på dem och ta hand om dem när de blivit gamla, så som de tog hand om dig då du var liten.

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och prata om hur man kan vara bra mot sina föräldrar. Prata om saker man ska och inte ska göra.

 Bild och text är kopierade från http://194.14.207.238/~futureumma/islam/latta-lektioner-adab/
På sidan hittar ni länk till att ladda ner målarbilden